Vers

Elke dag vers aanvoer uit diverse vissers haven en verwerking tot kant en klaar producten

Kwaliteit

HACCP Gekeurd en EG nr 6897

Transport

Onze Koel en vries transport busje rijden iedere dag diverse route

Ons bedrijf is opgericht op 01-01-1990 en is van oorsprong en Zeevis groothandel.

Als Zeevis groothandel verkopen wij onze producten aan wederverkopers hiermee bedoelen wij o.a. groothandels, viswinkels, markthandelaren, rokerijen en ga zo door.

Tevens doen wij voor veel klanten van de groothandel de verwerking van hun zelf ingekochte producten.

Hierbij kunt u denken aan het snijden , ontgraten , portioneren , & inpakken van de verse vis.

Mocht u vragen en/of interesse hebben in onze producten of diensten met betrekking tot onze groothandel dan kunt u contact opnemen met de heer John Wilmink of les Sieraad

U kunt hem bereiken op ons vaste nummer 0255-519546 of op 06-51358405

Ons EG-nummer is 6897

Een EG-nummer is een uniek nummer dat wordt verstrekt aan vlees-visverwerkende bedrijven die voldoen aan de hygiëne- en inrichtingseisen van de EG.

Het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren kan informatie verstrekken over bedrijven die gekeurd zijn en reeds een nummer hebben.

de VWA verricht deze keuringen en verstrekt de EG-nummers.

Ons HACCP nummer is ISO/IEC 17021 Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een preventief systeem. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Meer specifiek: Een ‘Hazard’ is een gevaar dat redelijkerwijs in een product aanwezig zou kunnen zijn en zodoende een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. Deze gevaren kunnen in grondstoffen aanwezig zijn of zouden zich kunnen voordoen tijdens bereiding, behandeling, verpakking en vervoer van levensmiddelen. “Analysis” staat voor het analyseren van de aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Na deze systematische analyse zijn alle reële gevaren benoemd. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze deze gevaren kunnen worden voorkomen of tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. Deze beheersing wordt verkregen door het vaststellen van specifieke punten in het behandelingsproces, waar het betreffende gevaar beheerst kan worden. Door het vaststellen van concrete grenzen bij kritische beheers punten, “Critical Control Points”, en deze systematisch te bewaken, wordt en borging van de voedselveiligheid verkkregen

Neem contact op

info@dutch-seafoods.com

Find us at the office

Vissershavenstraat 43     1976DB IJmuiden

Give us a ring

Cindy Wilmink
+31 255519600
Mon - Fri, 8:00-17:00

Neem contact op